blank

Debuxo realizado por Mauro Sampedro, xogador da Liga Dos Insectos.