blank

Debuxo de David Sampedro, xogador da categoría Baby.