O pasado lúns, 16 de novembro de 2020, cumprindo os estatutos do club e seguindo o programa fixado na convocatoría das eleccións celebrouse a Asamblea Extraordinaria para a elección do Presidente e nova Xunta directiva do noso club, quedando proclamada a única candidatura presentada.

Deste modo a directiva do Club Baloncesto Caselas para os vindeiros 4 anos queda formada polos seguintes membros:

▪ Presidente: Alfredo García Lago
▪ Vicepresidenta: Maria del Pilar González González
▪ Secretario: Carlos Fernández Gómez
▪ Tesoureiro: Juan Ángel Iglesias Alonso
▪ Vogal: Concepción Pilar Rial Tato