blank

1. Descarga a App dende as Appstore de Android ou Apple.

2. Abre a App e pulsa en “Inicia sesión o regístrate”.

blank

3. Escolle darte darte de alta con dirección de mail. Introduce un mail válido e dalle a “Continuar”.

blank

4. A App enviarate un mail cun código para confirmar que realmente o mail e teu. Mira o código, introdúceo dalle a “Enviar”.

blankblankblank

5. Agora pediravos algúns datos: Nome e ano de nacemento. Tras introducilos dalle a “Save”.

blank

6. E agora hai que aceptar os termos de uso. Tras aceptalos dalle a “Save”.

blank

7. Xa estamos rexistrados. Agora temos que buscalo noso club, prememos en “Search for your tema”, escribimos “Caselas” e Buscar. Aparecerá o C.B. Caselas, pusamos nel.

blankblankblank

8. Xa case estamos. Agora estamos xa no noso club e fáltanos solicitala alta no grupo correspondente (pais baby, pais premini, etc) de este modo recibiremos as notificacións personalizadas para o noso grupo.

9. Pulsamos arriba en “Become a member…”, escogemos el grupo al que pertenecemos, cubrimos algún datos de referencia finalmente pulsamos “Saver” na esquina superior dereita.

blankblankblank

blankblank

10. Nos aceptamos a solicitude listo.