Seguindimo os estatutos do club e cumpridos os 4 anos da actual directiva, procédese a convocatoria de eleccións.

Este é un procedemento aberto a todos os socios do club polo que facemos publica a correspondente documentación da convovatoria.